فاز اس ام اس

» اس ام اس ماه رمضان

اس ام اس های ماه رمضان | اس ام اس جدید رمضان

اس ام اس ماه مبارك رمضان (3)

 

ماه رمضان آمد، آن بند دهان آمد / زد بر دهن بسته تا لذت لب بیند

آمد قدح روزه، بشکست قدح ها را / تا منکر این عشرت بی باده طرب بیند . . .

 

****************اس ام اس ماه مبارك رمضان******************

 

 بقیه درادامه مطلب

اس ام اس ماه مبارك رمضان | اس ام اس رمضان

اس ام اس ماه مبارك رمضان

 

 

کاش در اين رمضان لايق ديدار شويم. *** سحري با نظر لطف تو بيدارشويم

بقیه درادامه مطلببرچسب ها